Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

Tổng hợp kiến thức về thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Category:

Description

Khái niệm

Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) là thuế trực thu, thu vào thu nhập cá nhân trong một thời gian nhất định.

Đặc điểm

Thuế TNCN là thuế trực thu nên luôn tạo cảm giác gánh nặng thuế cho người gánh chịu thuế.

Thuế TNCN tính trực tiếp trên phần thu nhập phát sinh của người nộp thuế.

Thuế TNCN có phạm vi đánh thuê rất rộng từ đối tượng chịu thuế đến người nộp thuế.

Thuế TNCN thực hiện vai trò điều tiết công bằng thu nhập giữa các tầng lớp dân cư.

Vai trò

Điều tiết thu nhập góp phần đảm bảo công bằng xã hội. Sự tăng trưởng của nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế dẫn đến sự phân hóa giàu, nghèo giữa các tầng lớp dân cư.

Thuế TNCN là công cụ hữu hiệu để thực hiện mực tiêu công bằng xã hội theo chiều dọc và theo chiều ngang.

Giúp khắc phục tính lũy thoái của thuế gián thu.

Góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *