Kế toán Startup ra đời với mong muốn cung cấp cho người làm kế toán những kiến thức kế toán cập nhật mới nhất và những kinh nghiệm kế toán thực tế.