Category: Thuế

Mot-so-luu-y-ve-thue-TNDN

Một số lưu ý về thuế TNDN

1. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH Chiết khấu thương mại không quy định cụ thể trong thỏa thuận giữa hai bên Giảm giá hàng bán: không đăng ký chương trình …

You cannot copy content of this page

Bạn không thể sao chép nội dung này