IFRS – CÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ


1. IFRS Foundation

 

Được thành lập từ một nhóm các thành viên có uy tín từ nhiều quốc gia khác nhau, những người chủ yếu giám sát và tài trợ cho IASB, Hội đồng tư vấn IFRS và Ủy ban giải thích IFRS

 

Mục tiêu:

 • Phát triển bộ IFRS được chấp nhận toàn cầu thông qua IASB
 • Thúc đẩy việc sử dụng và áp dụng IFRS
 • Đánh giá các nhu cầu báo cáo tài chính giữa các quốc gia và tổ chức
 • Thu hẹp khoảng cách giữa IFRS và chuẩn mực kế toán quốc gia

Trách nhiệm

 • Bổ nhiệm các thành viên trong IASB, Hội đồng tư vấn IFRS và Ủy ban phiên dịch IFRS
 • Thiết lập và sửa đổi các quy trình và quy trình vận hành cho IASB, Hội đồng tư vấn IFRS và Ủy ban giai IFRS
 • Xem xét chiến lược hàng năm và hiệu quả của nó
  Phê duyệt ngân sách và tài trợ
 • Xem xét các vấn đề ảnh hưởng đến IFRS và thúc đẩy việc áp dụng IFRS
IFRS Foundation

 

2. International Accounting Standard Board (IASB)/Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc Tế

 

Có trách nhiệm hoàn toàn đối với các vấn đề kỹ thuật của IFRS, bao gồm:

 • Phát triển và xuất bản IFRS, dự thảo tiếp xúc, tài liệu thảo luận
 • Thu hồi các IFRS
 • Phê duyệt các giải thích do Ủy ban gải thích IFRS ban hành
IASB

 

3. IFRS Advisory Council/Hội đồng tư vấn IFRS

 

Một diễn đàn được IASB sử dụng để:

 • tham khảo ý kiến ​​của các nhà thiết lập chuẩn mực quốc gia, các học giả, nhóm người dùng và các bên quan tâm khác và
 • thông báo cho IASB về quan điểm của họ về các vấn đề (ví dụ: áp dụng và thực hiện IFRS, chi phí và lợi ích của đề xuất)
IFRS - CÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ 1

 

4. IFRS Interpretation Committee/Ủy ban giải thích IFRS

 

Cung cấp hướng dẫn về các vấn đề thực tế cụ thể trong việc giải thích IFRS và cải thiện IFRS hiện có bằng cách:

 • Xem xét kịp thời các vấn đề mới được xác định không được đề cập cụ thể trong IFRS
 • Làm rõ các vấn đề mà giải thích không thỏa mãn hoặc mâu thuẫn, hoặc dường như có khả năng phát triển nếu không có hướng dẫn chính thức

Giải thích của nó được phát triển thông qua một quá trình tham vấn và tranh luận, bao gồm dự thảo giải thích cho các ý kiến ​​công chúng. Khi đạt được sự đồng thuận và phê duyệt từ IASB, giải thích được công khai

IFRS Interpretation Committee
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

You cannot copy content of this page

Bạn không thể sao chép nội dung này

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x