Chế độ kế toán Việt Nam áp dụng 2020

1. Định nghĩa chế độ kế toán

Chế độ kế toán là những quy định và hướng dẫn về kế toán trong một lĩnh vực hoặc một số công việc cụ thể do cơ quan quản lý nhà nước về kế toán hoặc tổ chức được cơ quan quản lý nhà nước về kế toán ủy quyền ban hành.

(Trích “Luật kế toán 2015”)

2. Các chế độ kế toán Việt Nam áp dụng năm 2020
 • Chế độ kế toán doanh nghiệp: Thông tư 200/2014/TT-BTC
 • Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ: Thông tư 133/2016/TT-BTC
 • Chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ: Thông tư 132/2018/TT-BTC
 • Chế độ kế toán áp dụng đối với bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam: Thông tư 177/2015/TT-BTC
 • Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp: Thông tư 107/2017/TT-BTC

 

Tùy theo loại hình doanh nghiệp, ngành nghề mà áp dụng chế độ kế toán phù hợp. Cụ thể:

STT CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐANG ÁP DỤNG
Thông tư áp dụng Đối tượng áp dụng Nội dung chính
1 Chế độ kế toán doanh nghiệp 200/2014/TT-BTC
 • Ban hành: 22/12/2014
 • Hiệu lực: 05/02/2015
 • Năm tài chính áp dụng bắt đầu: 01/01/2015

 

Được điều chỉnh, sửa đổi bởi thông tư: 75/2015/TT-BTC 53/2016/TT-BTC

 

Thay thế cho thông tư, quyết định:

244/2009/TT-BTC 15/2006/QĐ-BTC
– Các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.

– Các doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý.

– Hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính.

– Không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước

2 Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ 133/2016/TT-BTC
 • Ban hành: 26/08/2016
 • Hiệu lực: 01/01/2017

 

Thay thế cho thông tư, quyết định:

48/2006/QĐ-BTC
– Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

– Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, thay thế nhưng phải báo cáo cho cơ quan thuế.

– Hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

– Không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước

3 Chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ 132/2018/TT-BTC
 • Ban hành: 28/12/2018
 • Hiệu lực : 15/02/2019
 • Năm tài chính áp dụng bắt đầu: 01/04/2019
– Doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán được hướng dẫn theo thông tư này; hoặc

– Lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC

* Doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng và được ký hợp đồng với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê dịch vụ làm kế toán hoặc dịch vụ làm kế toán trưởng.

– Hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ.

– Việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

4 Chế độ kế toán áp dụng đối với bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam 177/2015/TT-BTC
 • Ban hành: 12/11/2015
 • Hiệu lực: 01/01/2016
– Bảo Hiểm Tiền Gửi Việt Nam (BHTG Việt Nam), bao gồm: Trụ sở chính của BHTG Việt Nam và các đơn vị trực thuộc BHTG Việt Nam

 

– Quy định về tài khoản kế toán, nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản kế toán, phương pháp kế toán, việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của Bảo Hiểm Tiền Gửi Việt Nam
5 Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp 107/2017/TT-BTC
 • Ban hành: 10/10/2017
 • Hiệu lực: 24/11/2017
– Cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đon vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành); tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước.

 

– Hướng dẫn danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc;

– danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán;

– danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán;

– danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị quy định tại điều 2 thông tư này.

Ketoanstartup.com


 

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

You cannot copy content of this page

Bạn không thể sao chép nội dung này

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x