[CV 2121/TCT-CS] – Cách điều chỉnh hóa đơn 8% trong năm 2022 có sai sót hoặc trả hàng

Tổng cục Thuế:
Cách điều chỉnh hóa đơn 8% trong năm 2022 có sai sót hoặc trả hàng
Công văn số 2121/TCT-CS ngày 29/5/2023  CV2121_29052023TCT  của Tổng cục Thuế về việc triển lập hóa đơn theo Nghị định số số 15/2022/NĐ-CP.

Hoa don dien tuLiên quan đến việc lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP , Tổng cục Thuế đã có một số hướng dẫn như sau:

– Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện giảm thuế GTGT nhưng sau ngày 31/12/2022 mới phát hiện có sai sót phải lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế mà không ảnh hưởng đến tiền hàng và thuế GTGT phải nộp hoặc điều chỉnh giá tính thuế thì hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế được áp dụng thuế suất 8%. Tuy nhiên, nếu sai sót về số lượng hàng dẫn đến sai sót về tiền hàng và thuế GTGT thì hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế phải áp dụng thuế suất GTGT theo quy định tại thời điểm lập điều chỉnh hoặc thay thế.

– Trường hợp hàng hóa đã mua trước ngày 1/1/2023 với thuế suất 8%, sau ngày 31/12/2022 người mua trả lại hàng do không đúng quy cách, chất lượng thì người bán lập hóa đơn hoàn trả hàng để điều chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn đã lập với thuế suất 8%, người bán và người mua có thỏa thuận ghi rõ hàng bán trả lại.

– Trường hợp người bán áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng và đối với các khoản chiết khấu của hàng hóa được giảm thuế GTGT đã bán trong năm 2022 nhưng từ ngày 1/1/2023 mới xuất hóa đơn thể hiện nội dung chiết khấu thì:

+ Nếu số tiền chiết khấu được lập vào lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp theo sau ngày 31/12/2022 thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh ở nội dung giá tính thuế, thuế suất áp dụng theo pháp luật hiện hành tại thời điểm lập hóa đơn.

+ Nếu số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu sau ngày 31/12/2022 thì người bán lập hóa đơn điều chỉnh và được áp dụng thuế suất GTGT 8% tại thời điểm bán hàng.

– Trường hợp hàng hóa, dịch vụ đã được cung cấp hoặc công trình xây dựng đã được nghiệm thu trong thời gian từ ngày 1/2/2022 – 31/12/2022 nhưng sau ngày 31/12/2022 mới lập hóa đơn thì được áp dụng giảm thuế GTGT nhưng bị xử phạt về hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm.

Nguồn: luatvietnam.net

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

You cannot copy content of this page

Bạn không thể sao chép nội dung này

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x