Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam

Ngày 16 tháng 03 năm 2020, Bộ tài chính đã ban hành quyết định số 345/QĐ-BTC về việc phê duyệt:

ĐỀ ÁN ÁP DỤNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

Theo đó, lộ trình áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam chia thành 03 giao đoạn như sau:

 

1. Giai đoạn chuẩn bị (2020 – 2021)
Nội dung Thời gian thực hiện
Xây dựng và ban hành Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam Trước tháng 03/2020
Thành lập Ban dịch thuật và soát xét, hoàn thành bản dịch IFRS sang tiếng Việt. Trước tháng 12/2020
Bộ tài chính xây dựng, ban hành hoặc trình cấp thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật phù hợp công bố bản dịch IFRS sang viết Việt. Trước tháng 03/2021
Bộ tài chính xây dựng, ban hành hoặc trình cấp thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về cách thức áp dụng IFRS; Bổ sung, sửa đổi và ban hành mới một số cơ chế tài chính liên quan đến việc áp dụng IFRS. Trước ngày 15/11/2021
Đào tạo nguồn nhân lực, quy trình triển khai cho các doanh nghiệp

 

2. Giai đoạn 01, áp dụng tự nguyện IFRS (2022 – 2025)
Đối với Báo cáo tài chính hợp nhất Đối với Báo cáo tài chính riêng
Các doanh nghiệp sau đây có nhu cầu và đủ nguồn lực, thông báo cho Bộ Tài chính trước khi tự nguyện áp dụng IFRS để lập báo cáo tài chính hợp nhất: Các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là công ty con của công ty mẹ ở nước ngoài có nhu cầu và đủ nguồn lực, thông báo cho Bộ Tài chính trước khi tự nguyện áp dụng IFRS để lập báo cáo tài chính riêng
(1) Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nước quy mô lớn hoặc có các khoản vay được tài trợ bởi các định chế tài chính quốc tế; Khi áp dụng IFRS doanh nghiệp phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin và giải trình rõ ràng, minh bạch với cơ quan thuế, cơ quan quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác định nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước.
(2) Công ty mẹ là công ty niêm yết
(3) Công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết
(4) Các công ty mẹ khác

 

3. Giai đoạn 02, áp dụng bắt buộc IFRS (sau năm 2025)
Đối với Báo cáo tài chính hợp nhất Đối với Báo cáo tài chính riêng
Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện áp dụng IFRS của giai đoạn 01, Bộ Tài chính căn cứ nhu cầu, khả năng sẵn sàng của các doanh nghiệp và tình hình thực tế, quy định phương án, thời điểm bắt buộc áp dụng IFRS để lập báo cáo tài chính hợp nhất cho từng nhóm doanh nghiệp thuộc các đối tượng cụ thể sau: Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện áp dụng IFRS của giai đoạn 01, Bộ Tài chính căn cứ nhu cầu, khả năng sẵn sàng của các doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và tình hình thực tế, quy định phương án, thời điểm áp dụng bắt buộc hoặc áp dụng tự nguyện IFRS để lập báo cáo tài chính riêng cho từng nhóm đối tượng, đảm bảo tính hiệu quả và khả thi.
(1) Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nước; Khi áp dụng IFRS doanh nghiệp phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin và giải trình rõ ràng và minh bạch với cơ quan thuế, cơ quan quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác định nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.
(2) Công ty mẹ là công ty niêm yết;
(3) Công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết;
(4) Các công ty mẹ khác.
Các công ty mẹ khác không thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng nêu trên có nhu cầu và đủ nguồn lực, thông báo cho Bộ Tài chính trước khi tự nguyện áp dụng IFRS để lập báo cáo tài chính hợp nhất

Ketoanstartup.com


Xem thêm: Lộ trình áp dụng VFRS tại Việt Nam

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Xem thêm: Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam […]

trackback

[…] Xem thêm: Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam […]

You cannot copy content of this page

Bạn không thể sao chép nội dung này

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x