Một số lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2019

Luu-y-quyet-toan-thue-TNDN-2019

TIỀN LÀM THÊM GIỜ VƯỢT QUÁ 200 GIỜ TRONG MỘT NĂM
  • Đối với tiền làm thêm giờ vượt từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm: Doanh nghiệp cần có Thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn quản lý lao động tại địa phương.
  • Đối với tiền làm thêm giờ vượt trên 300 giờ: Không được trừ chi phí cho mục đích tính thuế TNDN.
TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG
  • Thông tư 48/2019/TT-BTC: thay thế cho thông tư 228/2009/TT-BTC
  • Hiệu lực từ 10/10/2019 và áp dụng cho năm tài chính 2019
TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG
Nguyên tắc 1. Không trích lập Dự phòng rủi ro cho các khoản đầu tư ra nước ngoài.
2. Thời điểm trích lập và hoàn nhập Dự phòng là thời điểm lập BCTC năm, bỏ quy định trích lập Dự phòng giữa niên độ đối với doanh nghiệp niêm yết.
Dự phòng hàng tồn kho 1. Đối tượng bao gồm cả hàng mua đang đi đường, hàng gửi bán, hàng hóa kho bảo thuế;
2. Được lập Dự phòng nguyên vật liệu có giá trị thuần có thể thực hiện được (NRV) < Giá gốc nhưng giá bán Sản phẩm đầu ra không bị giảm giá.
3. Hàng tồn kho đã trích lập Dự phòng do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, hư hỏng, lạc hậu, lỗi thời, hết hạn sử dụng thì phải được xử lý hủy bỏ hoặc thanh lý.
Dự phòng nợ phải thu khó đòi 1. Bao gồm cả cho vay và trái phiếu chưa giao dịch trên Thị trường chứng khoán.
2. Quy định cụ thể hơn về việc xử lý và hồ sơ với nợ phải thu không thể thu hồi (ví dụ: văn bản đòi nợ doanh nghiệp đã gửi – có dấu bưu điện/ xác nhận của bên chuyển phát).
3. Doanh nghiệp phải theo dõi trong hệ thống quản trị doanh nghiệp và trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính tối thiểu 10 năm sau khi xử lý và tiếp tục có các biện pháp thu hồi nợ.
ƯU ĐÃI THUẾ TNDN
  • Trường hợp trước đây doanh nghiệp đã thành lập và thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn ưu đãi, nay địa bàn này chuyển đổi thành địa bàn không được ưu đãi thì thu nhập phát sinh từ dự án đầu tư có được trước khi có thay đổi về địa bàn hành chính vẫn tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại.
  • Doanh nghiệp có thực hiện đầu tư mới, đầu tư mở rộng tại địa bàn sau thời điểm được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh/trung ương thì không được hưởng ưu đãi thuế.

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

You cannot copy content of this page

Bạn không thể sao chép nội dung này

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x