Một số lưu ý về thuế TNDN

Mot-so-luu-y-ve-thue-TNDN
1. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH
 • Chiết khấu thương mại không quy định cụ thể trong thỏa thuận giữa hai bên
 • Giảm giá hàng bán: không đăng ký chương trình
 • Chính sách giá bán thấp hơn giá đăng ký trước bạ
2. CHI PHÍ HỦY HÀNG HÓA KHÔNG ĐƯỢC TRỪ
Nguyên vật liệu (NVL) tiêu hủy do chuyển dịch cơ cấu sản xuất sản phẩm – Chưa đủ cơ sở để xác định là tổn thất do nguyên nhân bất khả kháng
– Giá trị NVL tiêu hủy không được đưa vào chi phí được trừ
NVL, Bán thành phẩm (BTP) không đủ điều kiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho – Chưa đủ cơ sở xử lý hủy bỏ đối với hàng đã trích lập dự phòng theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư 228/2009/TT-BTC.
– Không được hạch toán vào giá vốn
3. CÁC CHI PHÍ CHO CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI
 • Không được quy định cụ thể trong hợp đồng, thư bổ nhiệm,…
 • Chi phí liên quan trong thời gian chưa được cấp Giấy phép lao động
 • Chuyên gia sang Việt Nam không phải do công ty mẹ bổ nhiệm và không có hợp đồng lao động với bên Việt Nam
4. CHI PHÍ BẢN QUYỀN
 • Chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền được phép chuyểngiao của bên chuyển giao công nghệ
 • Cách xác định phí chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ (công thức tính, giá trị thị trường)
 • Tính thực tiễn của công nghệ chuyển giao
 • Trường hợp Công ty Việt Nam không cung cấp được các hồ sơ tài liệu chứng minh bên cấp quyền có quyền sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ do cơ quan có thẩm quyền tại nước sở tại cấp thì chi phí bản quyền không được trừ khi xác định thuế TNDN.
 • Trường hợp quy định của pháp luật nước ngoài không bắt buộc bên chuyển giao đăng ký quyền chủ sở hữu đối với công nghệ chuyển giao thì bên nhận chuyển giao có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu hoặc cam kết chứng minh bên chuyển giao công nghệ là chủ sở hữu
5. CHI PHÍ VÀ DOANH THU SAI KỲ
 • Chi phí mà ngày trên hóa đơn ghi năm trước nhưng được hạch toán vào năm nay (chi phí công tác: tiền phòng, đi lại, ăn uống)
 • Chi phí phát sinh các năm trước được bồi thường/hoàn trả vào năm nay
 • Thời điểm xác định doanh thu đối với xuất khẩu hàng hóa
6. CHI PHÍ DỊCH VỤ TỪ CÔNG TY MẸ/CÔNG TY LIÊN KẾT
Các chi phí không được trừ (nguyên tắc) – Không phù hợp bản chất giao dịch độc lập
– Không góp phần tạo ra doanh thu, thu nhập cho hoạt động SXKD
Các chi phí không được trừ (cụ thể) – Dịch vụ được cung cấp chỉ nhằm mục đích phục vụ lợi ích hoặc tạo ra giá trị cho các bên liên kết khác, dịch vụ phục vụ lợi ích cổ đông của bên liên kết.
– Dịch vụ tính phí trùng lắp do nhiều bên liên kết cùng cung cấp, không xác định được GTGT cho người nộp thuế.
– Dịch vụ là các lợi ích nhận được do là thành viên của một tập đoàn.
– Chi phí mà bên liên kết cộng thêm với dịch vụ do bên thứ ba cung cấp thông qua trung gian bên liên kết không đóng góp thêm giá trị cho dịch vụ.
7. ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN VẬT LIỆU
Định mức tiêu hao nguyên vật liệu (NVL) Từ năm 2015, Doanh nghiệp không phải xây dựng định mức tiêu hao NVL, hàng hóa. Tuy nhiên, theo Luật quản lý thuế, cơ quan thuế có quyền ấn định nếu thấy cơ sở mà DN đang áp dụng không phù hợp, dựa trên Biên bản kết luận kiểm tra sau thông quan và Bảng định mức tiêu hao NVL đã nộp tại Hải quan.

 

Ketoanstartup.com

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

You cannot copy content of this page

Bạn không thể sao chép nội dung này

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x