[IFRS 15] Hỗ trợ sửa chữa và nâng cấp

Hỗ trợ sửa chữa và nâng cấp IFRS 15 hình 5

IFRS 15:27 - Hàng hóa dịch vụ tách biệt khi đáp ứng đồng thời hai điều kiện:

1.Khách hàng có thể tự hưởng lợi từ hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc kết hợp với các nguồn lực sẵn có khác

 • Hàng hóa dịch vụ có thể được sử dụng, tiêu dùng hoặc bán với số tiền lớn hơn giá trị thanh lý hoặc được nắm giữ để tạo ra lợi ích kinh tế

 

2.Cam kết chuyển giao hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng được xác định riêng biệt với các cam kết khác trong hợp đồng

 • Các yếu tố cho thấy hai hay nhiều cam kết chuyển giao hàng hóa, dịch vụ là KHÔNG riêng biệt bao gồm [IFRS 15:29]:
  • Đơn vị cung cấp một dịch vụ trọng yếu tích hợp hàng hóa hoặc dịch vụ với các hàng hóa hoặc dịch vụ khác trong một hợp đồng kết hợp;
  • Hàng hóa hoặc dịch vụ được sửa đổi hoặc tùy chỉnh đáng kể bởi hàng hóa hoặc dịch vụ khác trong hợp đồng;
  • Các hàng hóa hoặc dịch vụ có liên quan chặt chẽ với nhau hoặc có mức độ phụ thuộc lẫn nhau cao.IFRS 15:70-71 - Khoản thanh toán cho khách hàng:

 • Là các khoản tiền mà đơn vị phải trả hoặc dự kiến phải trả cho khách hàng
 • Bao gồm: chiết khấu, điều chỉnh giá, hoàn tiền, giảm giá tích điểm, giảm giá, ưu đãi, thưởng hiệu suất, khoản phạt,..
 • Ghi nhận trên báo cáo tài chính:
  • Chi phí: nếu khoản thanh toán phải trả cho khách hàng là một khoản thanh toán cho một hàng hóa hoặc dịch vụ TÁCH BIỆT
  • Giảm trừ doanh thu: nếu khoản thanh toán phải trả cho khách hàng là một khoản thanh toán cho một hàng hóa hoặc dịch vụ KHÔNG TÁCH BIỆT

 VÍ DỤ 1

Một công ty A hoạt động trong ngành hàng tiêu dùng, hỗ trợ cho cửa hàng tiện lợi B để sửa chữa tủ lạnh và nâng cấp cửa hàng để đạt theo yêu cầu của A. Thỏa thuận hợp đồng có quy định B phải mua hàng với số lượng tối thiểu X sản phẩm thì mới nhận được khoản hỗ trợ từ bên A.

Khoản hỗ trợ sẽ được thanh toán sau khi B đã hoàn thành việc sửa chữa và nâng cấp cửa hàng. Đồng thời, A sẽ chiết khấu thêm cho B một khoản Y nếu B mua hàng vượt số lượng tối thiểu X sản phẩm

Vậy, tác động của nghiệp vụ này lên Báo cáo tài chính của công ty A như thế nào ?

 

 • Công ty A chỉ được hưởng lợi từ dịch vụ sửa chữa tủ lạnh và nâng cấp cửa hàng nếu B tạo ra được doanh thu tăng thêm cho A.
 • Hợp đồng có quy định số lượng hàng tối thiểu B cần phải mua từ A để được nhận khoản hỗ trợ (không tách biệt với cam kết mua bán hàng). B chỉ đồng ý ký kết hợp đồng mua hàng từ A nếu A cam kết hỗ trợ cho B.

 

Trường hợp này không đáp ứng đồng thời hai điều kiện để xác định hàng hóa dịch vụ tách biệt, ghi nhận như một khoản giảm trừ doanh thu

TÁC ĐỘNG LÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

IFRS 15 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (SOFP) BÁO CÁO LÃI LỖ (SOPL)
GHI NHẬN GHI NHẬN
1. Khi A thanh toán khoản hỗ trợ cho B Tăng tài sản phát sinh từ hợp đồng
Giảm tiền hoặc khoản phải thu
2. Khi A bán hàng cho B: phân bổ khoản hỗ trợ cho B theo doanh thu trong hợp đồng Giảm tài sản phát sinh từ hợp đồng Tăng khoản giảm trừ doanh thu

 Ketoanstartup.com

Xem thêm chuẩn mực khác

Chuẩn mực liên quan:

 • Posts not found
 

You cannot copy content of this page

Bạn không thể sao chép nội dung này